Vurderingsverktøy

Condestra har spesialkompetanse på vurderingsverktøyene "Birkman Method®" og "Leadership Practices Inventory®". Begge disse verktøyene finnes i norsk versjon, er forskningsbaserte og har vist seg meget godt egnet som grunnlag for praktisk utviklingsarbeid.

Birkman® har vært beskrevet som en "Rolls Royce" blant personvurderingsverktøyene Det gir både et dypere og bredere bakgrunnsmateriale enn de fleste andre vurderingsverktøy. Birkman® har vært i bruk og under kontinuerlig utvikling i mer enn 50 år, og spørreskjemaet har blitt besvart av mer enn 2 millioner mennesker i over 5000 organisasjoner over hele verden. Birkman® gir mulighet for å produsere mer enn 45 rapporter, og gir et utmerket utgangspunkt for personlig, yrkesmessig og relasjonsmessig utvikling.

Leadership Practices Inventory (LPI) er et meget virkningsfullt konsept for å utvikle effektivt lederskap. Dette er et verktøy som kan gi ledere og lederteam 360-graders tilbakemelding. LPI fokuserer på fem konstruktive lederstiler, som hjelper ledere til å utvikle sitt "personlige beste". LPI nærmer seg godt lederskap på en måte som giør at egenskaper kan måles, utvikles og læres bort. Les mer om LPI i norsk sammenheng i artiklen under Biblioteket.

Condestra har i tillegg tilgang til flere andre kartleggingsverktøy som kan benyttes, avhengig av sammenhengen og behovene. Når kvalifiserte konsulenter administrerer og bruker disse verktøyene, vil de i kombinasjon med andre tiltak, danne grunnlaget for en faktabasert fremgangsmåte, som vil gi positive resultater for kunden.