Kunder

Condestra Performance Consulting arbeider med organisasjoner både i privat og offentlig sektor. Vi konsentrerer oss om små og mellomstore virksomheter, samt avdelinger, enheter og team (lederteam, prosjektgrupper osv.) i større virksomheter.