Konfliktforebygging og konfliktløsing

Konflikter er uunngåelige og ubehagelige, men kan faktisk være positive dersom de blir behandlet med innsikt og kløkt. Konflikter tar tid, forbruker energi og stjeler ledelsens oppmerksomhet fra andre ting. Condestra kan bistå din organisasjon med å forebygge konflikter som ennå ikke har kommet til overflaten, og med å unngå misforståelser før de oppstår. Den beste konfliktløsingen ligger i konfliktforebygging. Hvis konflikter allerede har oppstått, kan Condestra hjelpe til med å avdekke underliggende årsaker og bidra til konstruktiv konfliktløsning.