Organisasjonsutvikling

Organisasjoner er levende sosiale systemer. Målet med organisasjonsutvikling er å øke overlevelsesevnen og forbedre prestasionsevnen og resultatene til organisasjonen, samtidig som prosessen beriker livene til medarbeiderne.

Condestra tilrettelegger for for og gjennomfører målrettetede organisasjonsendringer, gjennom å fokusere på menneskelige faktorer prosesser og strukturer. Blant disse finner vi organisasjonskultur, lederskap, motivasjon, arbeidsprosesser, kommunikasjon og kompetanse. Condestra hjelper til med å fjerne hindringer og legge til rette for varige endringer.