Endringsprosesser

Endring er regelen, ikke unntaket i alle organisasjoner og er av de største utfordringene for ledere. Vi forholder oss imidlertid til endring på ulike måter, og likegyldighet og motstand er vanlige reaksjoner. For å få endringsinitiativ og endringsprosesser til å lykkes, trenger du aktiv støtte og medvirkning fra dine medarbeidere. Condestra kan bidra til å legge til rette for effektiv endringsledelse og vellykkede endringsprosesser.