Condestras tjenester

Condestra kan bidra med å forbedre organisasjoners yteevne og konkurransekraft gjennom å utvikle lederskap og menneskelige ressurser.

Condestra kan bistÃ¥ din organisasjon, dine ledere og/eller dine medarbeidere med å identifisere, utvikle og benytte sine spesielle egenskaper, ferdigheter og evner. Gjennom etablerte og anerkjente metoder bidrar vi til å kartlegge styrker, underliggende faktorer og lederstiler som basis for praktisk bistand. Condestra kan også giennomføre utredninger. Vår metode er faktabasert, prosessdrevet og resultatorientert. Vi samarbeider nært med våre kunder i deres eget miljø.

Condestra tilbyr assistanse på følgende områder:

 • Lederutvikling:
  Vi bistår ledere på alle nivåer med å oppnå sitt potensial og utvikle et effektivt og formålstjenlig lederskap.
 • Teamutvikling:
  Vi øker effektiviteten og gjøre det morsommere å jobbe sammen.
 • Organisasjonsutvikling:
  Vi forbedrer organisasjonens prestasjonsevne og resultater.
 • Endringsprosesser:
  Vi bistår organisasjoner, ledere og enkeltpersoner med å redusere ulempene og øke fordelene ved endringsinitiativ og -prosesser.
 • Rolleutvikling:
  Vi setter enkeltpersoner i stand til å foreta produktive endringer og bli sitt "personlig beste".
 • Utvelgelse og rekruttering av nye medarbeidere:
  Vi sikrer at riktig person kommer i riktig jobb ved første forsøk.
 • Karriereveiledning:
  Vi bidrar til enkeltpersoners karriereutvikling.
 • Profil- og kompetanseutvikling:
  Vi hjelper enkeltpersoner og team til å skaffe seg riktig kompetanse.
 • Konfliktløsning og konfliktforebygging:
  Vi bistår med å forebygge og løse konflikter på arbeidsplassen.
 • Uavhengige studier og forskning:
  Vi fremskaffer analyser, studier og rapporter som innspill til ledelsesbeslutninger.
 • Foredrag / kurs / work-shop :
  Vi holder engasjerende og tilpassede foredrag, kurs & workshop