Teamutvikling

Medarbeiderne i en organisasjon tilhører gjerne ett eller flere team. Å sette sammen og utvikle team som samarbeider godt og når sine mål, forutsetter forståelse for interesser, ferdigheter, adferd og motivasjon hos hver enkelt teammedlem.

Condestra hjelper deg med å få den innsikten som er nødvendig for å bygge effektive team, der medlemmene skal utfyller hverandre i stedet for å konkurrere med hverandre.