Condestras visjon

  • Se for deg en komponist (COmposer) som gjennom partituret uttrykker sin visjon om en framtidig fremføring. Se for deg at din visjon for bedriftens fremtid utspiller seg i felles strategier og handlinger.
  • Forestill deg at du er på en konsert (CONcert) der komponistens partitur blir levende. Se for deg at din visjon blir til virkelighet, og at prestasjon og resultater begeistrer både kunder, ansatte og eiere.
  • Se deg selv i rollen som dirigent (CONDuctor), hvor du omskaper komponistens idé og leder orkesteret i en framførelse som trollbinder publikum. Se deg selv som en leder, som angir retning, motiverer dine sine medarbeidere og gjør det mulig for organisasjonen å virkeliggjøre visjonen.
  • Forestill deg orkesteret (orchESTRA), der hver musiker er en nødvendig og integrert del av en helhet. Forestill deg din egen organisasjon, der hver enkelt medarbeider får bruke sine unike ferdigheter, evner og talenter, og gjennom samarbeid setter planer ut i livet, virkeliggjør strategier, og når målene din organisasjon har satt seg.

Condestra hjelper deg med å gjøre visjon til virkelighet.

Condestra orkestrerer lederskap og utvikling
Som medarbeidere forventer vi at våre ledere gir oss en retning, og veileder og støtter oss. Men ansatte ønsker også utfordringer fra sine ledere – noe som får dem til å strekke seg mot nye mål. På samme måte som orkesterdirigenten, kan en leder bare lykkes å motivere og utløse den kreativitenten som finnes hos organisasjonens dyktige medarbeidere og team. Dirigenter, eller ledere, er der for å inspirere andre til å prestere best mulig.