Orkestrerer lederskap & utvikling

USA Office
(Metro Atlanta)


Condestra Performance Consulting
3696 N. Berkeley Lake Road
Berkeley Lake, GA 30096
USA
Phone: +1 (404) 704-0996
Cell: +1 (404) 431-4701
Fax: +1 (770) 573-2766
Email:
www.Condestra.com

Condestra Performance Consulting bistår ledere og organisasjoner i arbeidet med å skape varige konkurransefortrinn og økt verdiskaping gjennom fokus på positiv håndtering av menneskelige ressursser.

Norway Office
 


Condestra Norge AS
Volaveien 35A
N-7374 Røros
Norway
Phone: +47 913 29 554
Email:
www.Condestra.com